Ezelsbruggetjes voor Latijn

Ergo met deze ezelsbruggetjes ben je nooit aan het eind van je latijn

A, tante komt er in! De super prei soep staat op post

Uitleg staat voor een aantal voorzetsels in het Latijn. ad , ante , cum , inter , de , super , prae , post,...
Lees verder...

o s t, mus tis nt

Alternatieven 'O'p 's'ondag 't'ekent 'mus' 't'hu'is' 'n'ie't'. Ost moest is naart wc Ost must is naar toilet OST MUS TIS Naar Toilet ost
Lees verder...

Als je valt dan deer(deren) je jezelf en deer(deren) zit in cadere kijk maar caDERE

Uitleg .
Lees verder...

Wanneer je rent dan ben je een soort coureur en coureur zit in currere

Uitleg .
Lees verder...

subito = plots

Uitleg in het latijn betekent 'subito' 'plots' Een subito is een kraslotje, en dan win je PLOTS geld
Lees verder...

UMpie AMpie UMbracht OSrum Asrum Amerika

Uitleg Naamvallen Latijn Als je net de genitief en accusatief hebt geleerd met Latijn, maar je kan de uitgangen niet goed onthouden, dan zijn dit twee
Lees verder...

POLMO

Uitleg pro cum sine ab ex de die gaan met de ablativus mee Dit is een Latijnse ezelsbrug die helpt een zin te vertalen. P:Persoonsvorm
Lees verder...

SPoorBooM

Uitleg Zonder gebruik van een dwingend voorzetsel wordt in het Latijn de Ablativus gebruikt bij 'n situatie van (S) Scheiding, (P) Plaats, (B)
Lees verder...

Somptueux = Luxueus, weelderig

Alternatieven Somptuaire = Uitgaven Uitleg SomptueuX correspondeert met de x in luXueus!
Lees verder...

NAGDAV

Uitleg Nominatief Accusatief Genitief Datief Ablatief Vocatief, de volgorde van de latijnse naamvallen
Lees verder...

parcere is parkeren van je geld dus sparen

Uitleg als je je geld parkeert dan spaar je en parcere lijkt op parkeren en betekent sparen
Lees verder...

Na si, nisi, num en ne gaat Ali niet met Quisje mee.

Uitleg Bij het woord (ali)quis valt ali weg na de woorden of achtervoegsels si, nisi, num en ne.
Lees verder...