Ezelsbruggetjes voor in het Verkeer

Rem Koppeling Gas, verkeerborden en nog meer ezelsbruggetjes...

nog net niet dood

Alternatieven je bed staat klaar!! Hij is al dood, hij is al dood Uitleg Hoe herken je de geluidshoorn van een ziekenwagen? Een ziekenauto voert
Lees verder...

Een bord met een streeP = verboden Parkeren

Alternatieven Een bord met een kruiS = verboden Stil te staan. Uitleg Om de borden van verboden te parkeren en verboden stil te staan uit elkaar te
Lees verder...

ik kom ik kom ik kom

Uitleg brandweerwagen, 2 tonige hoorn, als je goed luistert kun je meezeggen: ik kom ik kom ik kom
Lees verder...

SRV

Uitleg Spiegels Richting aangeven Voorsorteren Handig om de juiste volgorde bij rijles te onthouden. SRV komt van de wagen van de rijdende melkboer.
Lees verder...

Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor!

Uitleg Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg heeft ALTIJD voorrang!!!
Lees verder...

MSM: Mirror, Signal, Manouvre

Uitleg Na jaren verblijf in Engeland is dit me het meest bijgebleven. ls ezelsbruggetje voor Spiegel, Richting, Manouvreren. Geldt voor alle
Lees verder...

Korte bocht gaat voor lange bocht

Uitleg b.v als 2 auto's op dezelfde weg staan en dezelfde mocht moeten maken dan gaat de auto die een korte bocht moet maken voor de auto die een
Lees verder...

Al het verkeer dat je in de BEK of in de NEK kijkt heeft voorrangvoorrang- kijk ik een voetganger in het oor dan gaan WIJ voor (geldt niet bij een voetgangers oversteekplaats) kijk ik ze in de nek of de bek dan gaan ZIJ voor 

Uitleg Heb je onder het rijden een bord niet gezien of er ontbreken aanwijzingen op de weg, en je wil afslaan: wie heeft er voorang? Als je wil
Lees verder...

Bochtje achteruit: de stoeprand in het hoekje van de achterruit.

Uitleg Als je een bochtje achteruit moet rijden, houd dan de stoeprand in het hoekje van de achterruit. (als je rechts over je schouder kijkt, de
Lees verder...

bij een x mag je niks

Uitleg verkeersbord blauw met rood kruis, bij dit bord mag je dus niet parkeren en ook niet stil staan om het een beetje makkelijk te onthouden kun je
Lees verder...

je moet je rijbewijs KRijGen

Uitleg Op rijles vergiste ik me altijd in de volgorde van de koppeling, rem en gas. maar je moet je rijbewijs KRijGen en onthou dus dat woord krijgen
Lees verder...

KOP of KONT stopt ter stont, van opzij rij voorbij

Uitleg als je aan komt rijden en je kijkt een voetganger naar KOP of KONT dan heeft de voetganger voorrang. Zie je de voetganger van OPZIJ dan rij
Lees verder...