POLMO

Uitleg
  • pro cum sine ab ex de die gaan met de ablativus mee

Dit is een Latijnse ezelsbrug die helpt een zin te vertalen. P:Persoonsvorm O:Onderwerp L:Lijdend voorwerp M:Meewerkend voorwerp O:Overig

Hier kun je je reactie plaatsen