A, tante komt er in! De super prei soep staat op post

Uitleg

staat voor een aantal voorzetsels in het Latijn.
ad , ante , cum , inter , de , super , prae , post,…

Hier kun je je reactie plaatsen