UMpie AMpie UMbracht OSrum Asrum Amerika

Uitleg

Naamvallen Latijn Als je net de genitief en accusatief hebt geleerd met Latijn, maar je kan de uitgangen niet goed onthouden, dan zijn dit twee handige zinnetjes: – Als UMpie AMpie UMbracht, dan is OSrum Asrum Amerika. (um, am, um; os, as, a) – Geen Indische AEroport In ORUM-ARUM-ORUM. (i, ae, i; orum, arum, orum)

Hier kun je je reactie plaatsen