je moet je rijbewijs KRijGen

Uitleg

Op rijles vergiste ik me altijd in de volgorde van de koppeling, rem en gas. maar je moet je rijbewijs KRijGen en onthou dus dat woord krijgen K(oppeling)R(em)ijG(as)en en dan heb je de goede volgorde!

Comments

  1. Hartstikke handig ezelsbruggetje!

Hier kun je je reactie plaatsen