Kleine CAthariNA MaG ALleen MaaNdag, ZoNdag en op ChRistelijke Feesten ChocolaDen NIknakjes SNoepen. ProBeer Het KOPER HooG AGter de PlanT te GOOIEN.

Uitleg

Met deze 2 verschillende zinnen kan je 19 metalen onthouden in de juiste volgorde van de spanningsreeks: K Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au. In de laatste zin doet GOOIEN je aan GOUD denken.

Hier kun je je reactie plaatsen