Deelbaarheid van getallen

Uitleg

Een getal is deelbaar door 2 als het laatste cijfer even is.
Een getal is deelbaar door 3 als de som der cijfers deelbaar is door 3.
Een getal is deelbaar door 4 als de laatste twee cijfers nullen zijn of een getal vormen dat deelbaar is door 4.
Een getal is deelbaar door 5 als het laatste cijfer gelijk is aan 0 of 5.
Een getal is deelbaar door 6 als het laatste cijfer even is EN de som van de cijfers deelbaar door 3.
Een getal is deelbaar door 8 als de laatste 3 cijfers een getal vormen dat deelbaar is door 8.
Een getal is deelbaar door 9 als de som van de cijfers deelbaar is door 9.
Een getal is deelbaar door 10 als het laatste cijfer gelijk is aan 0.
Een getal is deelbaar door 11 als de som van de oneven geplaatste cijfers gelijk is aan de som van de even geplaatste cijfers.(bv. 121, 1+1=2; 14641, 1+6+1=4+4)

Comments

 1. 91234/11=8294 maar klopt niet volgens regel?

  • Bastiaan zegt

   Je krijgt 15 = 4; het verschil is 11.
   Anders: +9-1+2-3+4 = 11 en dat is deelbaar door 11.

   Zo ook: 1-2+1 = 0 en dat is deelbaar door 11.

   Achteraan, bij de eenheden, beginnen met plus.

 2. En 16:4=4 maar samen 7 en dat is niet deelbaar door 4???

 3. Als de som van de cijfers op de oneven plaatsen van een getal min de som van de cijfers op de even plaatsen van een getal nul of een veelvoud van 11 is, dan is het getal deelbaar door 11.

 4. vogelaar zegt

  De deelbaarheidsregel van 7 is als volgt:
  Splits het bewuste getal op in groepjes van 3 (van rechts naar links). Vervolgens ga je vanaf rechts deze groepjes afwisselend aftrekken en optellen. De uitkomst dient een getal van 3 cijfers of minder te zijn. Is de uitkomst 0 of deelbaar door 7, dan is je oorspronkelijke getal ook deelbaar door 7.

Hier kun je je reactie plaatsen