Herkennen van ziekenauto

Uitleg

Een ziekenauto herken je door mee te zingen op de toon: hij komt te laat, hij komt te laat…

Hier kun je je reactie plaatsen