Een bord met een streeP = verboden Parkeren

Alternatieven
  • Een bord met een kruiS = verboden Stil te staan.
Uitleg

Om de borden van verboden te parkeren en verboden stil te staan uit elkaar te houden kun je dit ezelsbruggetje gebruiken.

Comments

  1. Een bord met een streep heeft twee vlakken,
    daar kun je twee letters inzetten NP Niet Parkereren

    Een bord met een kruis heeft 4 vlakken,
    daarin kan je STIL of STOP zetten Verboden STIL te staan of verboden te STOPpen.

Hier kun je je reactie plaatsen