MSM: Mirror, Signal, Manouvre

Uitleg

Na jaren verblijf in Engeland is dit me het meest bijgebleven.
ls ezelsbruggetje voor Spiegel, Richting, Manouvreren. Geldt voor alle verkeerssituaties, linksaf, rechts af, speciale handeling, voorsorteren.

Hier kun je je reactie plaatsen