Rekenregel: deelbaar door 9? Negenproef.

Uitleg

Om erachter te komen of een geheel getal bij delen door 9 weer een geheel getal oplevert, kun je de afzonderlijke cijfers uit het getal optellen. Is het nieuwe getal deelbaar door 9, dan was het oude dat ook.
Bijvoorbeeld: 45 –> 4+5=9 –> 9 is (zonder rest) deelbaar door 9, dus 45 is dat ook.
Je mag dit dus ook herhaald doen: bijvoorbeeld het getal 8172635445362718 –> 8+1+7+2+6+3+5+4+4+5+3+6+2+7+1+8=72 –> 7+2=9 –> 9 is (zonder rest) deelbaar door 9, dus 8172635445362718 is dat ook.

Hier kun je je reactie plaatsen