Friese Boeren Eten Alle Dagen Gort

Alternatieven
  • Finnen BESchouwen EStlanders AS DESkundige GESchiedschrijvers
  • Frisse Boeren Eten Alle Dagen Groenten: Capucijners.
Uitleg

Opeenvolging van de toonladders met mollen. De eerste letter van elk woord geeft de toonladder aan met telkens een ‘mol’ meer.
F (een mol: de bes)F,g,a,bes,c,d,e,f
Bes (twee mollen, bes en es)Bes,c,d,es,f,g,a,bes.
Es (drie mollen: bes es as)
As (4 mollen, bes es as en des
Des ( 5 mollen: bes es ad des en ges)
Ges (6 mollen: bes es as des ges en ces)

Hier kun je je reactie plaatsen