Ik drink NOOIT “T”

Alternatieven
  • ik krijg nooit thee, maar jij krijgt wel thee, behalve als je te laat komt, dan krijg je ook geen t
Uitleg

Schrijf ik de persoonsvorm nou met -d of met -dt? (ik vind, ik word…) Jij drinkt ALTIJD “‘T” (jij vindt, jij wordt…) behalve als “jij/je” achter de persoonsvorm staat (vind jij, word jij…) Hij en zij drinken “T” als ze tegenwoordig zijn (hij/zij vindt, hij/zij wordt…)

Aanvulling:

Het Nederlands kent twee vormen van de gebiedende wijs, de eerste is ‘gekoppeld’ aan “jij”, de tweede persoon enkelvoud, de tweede vorm is ‘gekoppeld’ aan “U”, tweede persoon meervoud of de beleefdheidsvorm voor “jij” en “jullie”.
De eerste vorm heeft inderdaad geen t, de tweede vorm wel. Hoewel deze vorm nauwelijks meer gebruikt wordt, bestaat hij nog wel, en ook in oudere teksten kom je hem tegen. Om de Nederlandse economie te steunen werd de leuze “Koopt Nederlandsche waar” gebruikt. Het gepubliceerde ezelsbruggetje om de gebiedende wijs goed te spellen heeft alleen betrekking op de eerste vorm.. Jij krijgt Drank en U krijgt Thee.

Hier kun je je reactie plaatsen