Ezelsbrug voor het morse code alfabet

Uitleg

Neem van de volgende woorden de lettergrepen
staat er in de lettergreep de letter “O” dan is het streepje (lang), geen “O” dan punt (kort)

Al’lo .-

Bok’ken’wa’gen -…

Co’ca’co’la -.-.

Dok’wer’ker -..

Eend .

Fruit’ver’ko’per ..-.

Groot’moe’der –.

Hek’ken’sprin’ger ….

Ie’mand ..

Jan’oom’dom’oor .—

Kom’mer’loos (Klo’te’woord) -.-

Li’mo’na’de .-..

Mo’tor —

No’ten -.

Oor’logs’vloot —

Pap’school’jon’gen .–.

Qo’qo’ri’qo –.-

Re’vol’ver .-.

Su’per’man …

Ton –

U’ni’form ..-

Ver’ken’ners’groep …-

Weers’op’komst .–

Zon’der’ze’ro -..-

York’blijft’toch’York -.–

Zons’on’der’gang –..

Hier kun je je reactie plaatsen