abexsine in de sub cum

Alternatieven
  • ( abexsine ( = drankje) in de soepkom )
Uitleg

Voorzetsels ablatief

Hier kun je je reactie plaatsen