vrouwelijk dat zijn op -os: de slijpsteen kos en bruidsschat dos, onzijdig zijn op -os alleen: os-oris (mond) en os-ossis (been)

Uitleg

rijmpje over de geslachten

Hier kun je je reactie plaatsen