kwadratische vergelijking

  • De oplossing van x12, de moeite van een fluitIn de teller staat -b plus min de wortel uitb kwadraat min 4ac gedeeld door a maal 2
Uitleg

De wortelformule voor de oplossingen van de kwadratische vergelijking ax^2+bx+c=0 (ofwel de nulpunten van de parabool die door deze vergelijking wordt bepaald) in rijmvorm. In de meeste wiskundeboeken worden deze oplossingen x1 en x2 genoemd

Hier kun je je reactie plaatsen