van het goede naar het kwaaie, het teken omdraaien. Van het kwade naar het goeie, niet met het teken stoeien

Uitleg

ezelsbrug voor het correct toepassen van het teken van variatie
en deviatie op een kompaskoers.
Het goeie is de ware koers, het kwaaie de magnetische
koers.

Hier kun je je reactie plaatsen