het kofschip gaat niet varen als ik en wij verschillen

Uitleg

als de ik-vorm dus stam een andere letter bevat dan de wij-vorm : bijv. ik verhuis – wij verhuizen is de s dus een z geworden en gaat het kofschip niet op dus krijg je verhuisde

Hier kun je je reactie plaatsen