BASTOS G

Uitleg

Zaken waarop je moet letten voor een goede camouflage:
B eweging
A chtergrond
S chittering
T int
O mvang
S chaduw
G eluid

Hier kun je je reactie plaatsen