De schipper vaart met bloedend hart naar huis

Alternatieven
  • rood over rood vaar je naar binnen
Uitleg

Dit heeft te maken met de betonning op het water. De rode boeien/staken (bloed=rood) liggen stroomOPwaarts (dus van de zee naar het vasteland) aan de linkerkant (het hart zit links, enkele zeldzame gevallen daargelaten)Er wordt dus bedoeld dat een schipper het liefst op zee is en het hem verdriet doet weer aan wal te gaan.

Hier kun je je reactie plaatsen