keizer carel napoleon mag altijd zijn fiets snachts proberen, cukeltje hijgt agter piet’s auto

Uitleg

de metalen:
kalium, calcium, natrium, magnesium, aluminium, zink, ijzer, tin, lood, koper, kwik, zilver, platina en goud
gerangschikt van zeer onedel naar edel

Hier kun je je reactie plaatsen