Voornaamwoorden komen VOOR NAAMwoorden in de plaats!

Uitleg

Dus b.v.: die (=aanw.VNW) i.p.v. de man
zij (=pers.VNW) i.p.v. de vrouw
wie (=vragend.VNW) i.p.v. de naam van de persoon om wie het gaat…enz

Hier kun je je reactie plaatsen