Formules met 3 variabelen

Uitleg

Maak er een piramide van, zoals bij de wet van Ohm U = I x R

Als je U wilt weten leg je je vinger op U en dan staat er I x R

Als je I wilt weten leg je je vinger op I en dan staat er U gedeeld door R

Hier kun je je reactie plaatsen