ab e(x) sine in de sub cum PROost = appelsienen in de soep kom proost

Uitleg

de voorzetsels in de ablatief

Hier kun je je reactie plaatsen