op de rijm van ‘altijd is kortjakje ziek’:

Uitleg

als deze woorden voorkomen is dat die naamval:
mit, nach, bei, seit, van, zu, aus
hebben 3de naamvalsaus
helfen, danken en gefallen hebben ook 3de naamvallen
durch, fur, ohne, bis, gegen, um moet je met de 4de doen
es gibt, fragen, bitten zie je ook bij de 4de zitten

Hier kun je je reactie plaatsen