nooRdelijk halfrond afwijking naar Rechts, zuideLijk halfrond naar Links.

Uitleg

om de wet van Buys Ballot (afwijking van de windrichting tussen hoge en lage druk) te onthouden.

Hier kun je je reactie plaatsen