OXARO

Uitleg

OX A: van OXideren is Afgeven van elektronen
R O: van Reduceren Opnemen van elektronen
Bij redoxreacties zorgt het afgeven (oxideren) van elektronen (negatief geladen) ervoor dat de stof positief wordt, het opnemen (reduceren) van elektronen zorgt ervoor dat stoffen negatief worden.

Hier kun je je reactie plaatsen