pietje ligt graag boven marietje

Uitleg

de adductorengroep: spieren welke aanhechten (origo) op de symfyse/ schaambeen: van ventraal/ voren naar dorsaal/ achteren gezien: de m. (musculus)…..en dan elke eerste letter:m. pectineus m. adductor longusm. gracilism. adductor brevism. adductor magnus

Hier kun je je reactie plaatsen