DRUP

Uitleg

Waar ligt de ulna, de radius in de voorarm? Houdt de arm in anatomische houding (met handpalm naar voor gedraaid)
Aan de D(uimzijde) ligt de R(adius), de U(lna) aan de P(inkzijde)

Hier kun je je reactie plaatsen