dat. IS meervoud

Bij het vervoegen met latijn is het meervoud dativus altijd -is!!
Daarom dat. is meervoud
(dativus -is meervoud)

Hier kun je je reactie plaatsen