h-h-hecto-h-h-honderd

Uitleg

hectometer, hectoliter, hectogram
Telkens een verzameling van 100 kleinere maateenheden.

Hier kun je je reactie plaatsen