Samen, zo zaten wij, na het semester terwijl hij saste voor zijn gezondheid

Uitleg

De uitgangen van de aoristus volgensmij,
SAMEN
SO
SATO wij, na het
SAMETA terwijl hij
SASTE (sliep) voor zijn
SANTO (latijn voor gezond, gezondheid)

Hier kun je je reactie plaatsen