pErestrojka is de Economische hervormingen, glasnOst de pOlitieke.

Uitleg

De hervormingen perestrojka en glasnost van Gorbatsjov:In glasnost komt geen e voor, dus zijn het de politieke hervormingen en niet de Economische.

Hier kun je je reactie plaatsen