ABEPI

Alternatieven
Uitleg

doelstellingen van economische poltiek

A= arbeidsmarkt evenwicht
B= betalingsbalansevenwicht
E= evenwichtige economische groei
P= prijspeil (stabiel)
I= inkomensverdeling (rechtvaardige)

Hier kun je je reactie plaatsen