GalEfikol

Uitleg

Om een aantal brieven van Paulus te kunnen onthouden: Galaten, Efeziers, Filippenzen, Kolossenzen

Hier kun je je reactie plaatsen