In een cel reageert de rEductor aan de nEgatieve elektrode en de Oxidator aan de pOsitieve elektrode. Maar elektrolyse is stom, want daar is het andersom!

Uitleg

Een ezelsbrug voor REDOX-reacties. De eerste klinkers in nEgatief en rEductor zijn gelijk, net als in pOsitief en Oxidator.

Hier kun je je reactie plaatsen