Trek onmiddellijk een middellijn door de Middellandse Zee.

Uitleg

Dit zijn de enige in het Nederlands voorkomende woorden, die zowel met dubbel d als met dubbel l worden geschreven.

(Binnengekomen opmerking)
Daarnaast heb je ook: middellang, schuddebollen, gronddoelartillerie, middagvoorstelling enz., maar ook: antistollingsmiddel, vanillepudding, winkelladder, parallelgeneesmiddel enz.

Hier kun je je reactie plaatsen