Objectief en Subjectief

Uitleg

De O van Objectief is een rondje, wat neutraal aangeeft, (nul is noch plus noch min). Objectief is dus dat je niet je mening weergeeft maar neutraal blijft. Als je objectief weet, weet je subjectief ook.

Hier kun je je reactie plaatsen