Mensen Lezen Samen Sprookjes

Alternatieven
  • Goden Geloven Wilde Fantasie
  • ‘Fabel, Parabel’ een Nieuwe Roman
  • Moraal Geschreven 1 Psychisch Probleem.
Uitleg

alle hoofdletters staan ergens voor.
elke zin die eronder staat hoort elke keer 1 woord bij het woord daarboven.

in de eerste twee zinnen:
M-> voor mythe, en daaronder G-> voor goden verhalen.
L-> voor legende, G-> daarin stimuleren ze de godszin.
S-> voor sage, W-> voor kern van waarheid.
S-> voor sprookjes, F-> veel gefantaseerd.

in de tweede twee zinnen:
(gaat over een nieuw boek zeg maar)
F-> voor fabel, M-> er zit een duidelijke moraal in.
P-> voor parabel, G-> geen duidelijke moraal eerder verborgen.
een is niks.
N-> voor novelle, 1P-> meestal 1 psychisch probleem en weinig hoofdpersonen.
R-> voor roman, P-> meerdere problemen en meerdere hoofdpersonen.

Hier kun je je reactie plaatsen