Als Nico en Karin zitten te kussen mag Gerard er niet tussen.

Uitleg

Als je als grondwoord een woord hebt dat eindigt op /ng/ dan eindigt het verkleinwoord op /nk/. Hier mag nooit een /g/ tussen, je kan dus nooit /ngk/ krijgen.

Hier kun je je reactie plaatsen