A-check:

Alternatieven
  • Aanspreken
  • Aanschudden
  • Assistentie
  • Ademhalingscontrole
  • Alarmeren
  • Ademhaling ja= stabiele zijligging
  • Ademhaling nee= reanimatie
Uitleg

Check vitale functies bij ehbo

Hier kun je je reactie plaatsen