ABCDE

Uitleg

commentaar op de ezelsbrug BAC; deze klopt niet!
Uitleg van ABCDE:
Airway
Breathing
Circulation
Disability
Environment

check eerst of de ademweg vrij is, daarna of de saturatie goed is, daarna of de patient wel circulatie (bloeddruk) heeft.
Disability houdt evt. neurologische schade in, en Environment is oa. hyper-/hypothermie.

Hier kun je je reactie plaatsen