LanNijHanDie

Uitleg

de 4 delen van het economisch domein:
Lan= Landbouw
Nij= Nijverheid
Han= Handel
Die= Diensten

Hier kun je je reactie plaatsen