‘avoir’ geen gevaar / ‘etre’ oplette(n)

Uitleg

Als in het Frans bij de voltooide tijd het hulpwerkwoord ‘avoir’ is, verandert het voltooid deelwoord niet. Bij ‘etre’ wel.

Hier kun je je reactie plaatsen