Can, May, Must, Shall, Will and Do

Uitleg

Can, May, Must, Shall, Will and Do: altijd gevolgd door “inf” zonder TO
Hulpwerkwoorden: Het hele werkwoord (infinitive) krijgt meestal TO ervoor, behalve als de genoemde werkwoorden ervoorstaan (I can eat, We shall overcome)

Hier kun je je reactie plaatsen