Macro-economische variabelen: DESTOP

Uitleg

Demografisch (samenstelling bevolkin, e.d.)
Economisch (Koopkracht, inflatie)
Sociaal (etiek),
Technisch (internet e.d.),
Overheid (wetten, e.d.)
Politiek

Hier kun je je reactie plaatsen