De Vlaamse ruit kust gent kort maar rijk in midden-limburg

Uitleg

De Vlaamse Ruit, de Kust en Gent, Kortrijk en Midden-Limburg zijn de zones in Belgie met aaneengesloten bebouwing.

Hier kun je je reactie plaatsen