Valgus grote teen

Alternatieven
Uitleg

Een valGus voet valt naar kant van de Grote teen

Hier kun je je reactie plaatsen